Αθηνα

Παρουσία μέσω
τοπικού συνεργάτη στην Ελλάδα

H Prometeia έχει καθιερωμένη παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο χάρη σε μια κατωχηρωμένη συνεργασία με μια διακεκριμένη εταιρεία συμβούλων στην περιοχή. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία μας έχει επιλεγεί από κορυφαίες ελληνικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την παροχή σύνθετων έργων στους ακόλουθους τομείς: Enterprise Risk Management, Performance Management and Regulatory Compliance.

Ποιοι είμαστε,
τι κάνουμε

Η ομάδα μας περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες και συμβούλους με μεγάλη εμπειρία στον ελληνικό και κυπριακό τραπεζικό τομέα, τις ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες τους και το ρυθμιστικό περιβάλλον. Η προσέγγιση για την παράδοση των αποτελεσμάτων της Prometeia συνδυάζει την εμπειρία των διεθνών μας συμβούλων, ικανών να φέρουν τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, αποκτημένες στις πιο προηγμένες αγορές, με τη συνεχή υποστήριξη τοπικών και ελληνόφωνων συμβούλων.
 
Η ξεχωριστή πρόταση αξίας μας και το δυνατό μας σημείο είναι η διασφάληση μιας συνεχής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας του έργου και η ίδρυση μιας μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες μας.

Για να μάθετε περισσότερα για την εμπειρία μας στην Ελλάδα και την Κύπρο, επικοινωνήστε μαζί μας: